LUYỆN NGHE VÀ ĐỌC TIẾNG LÀO QUA TRUYỆN KỂ: CHIM CÚ VÀ HOẴNG – ເລື່ອງ “ນົກເຄົ້າແມວ ແລະ ຟານ”

TRUYỆN KỂ: CHIM CÚ VÀ HOẴNG – ເລື່ອງ “ນົກເຄົ້າແມວ ແລະ ຟານ” là câu chuyện dân gian nước Lào. Câu chuyện rất hay, cảm động và để lại người nghe bài học rất quý. Giọng đọc em Phutdavanh giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn giọng đọc người Lào. Chúng ta học tiếng lào nhanh hơn và tốt hơn.

Mời mọi người cùng nghe câu truyện kể:

ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນພຸ້ນ ຍັງມີນົກເຄົ້າແມວ ແລະ ຟານອາໄສຢູ່ໃນປ່າແຫ່ງໜຶ່ງ. ສັດທັງສອງໄດ້ສັນຍາເປັນເພື່ອນຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກນຳກັນ ເພາະພວກເຂົາເຄີຍອອກຫາກິນໃນເວລາດຽວກັນ ຄື ຕອນແລງໃກ້ຊິຄໍ່າ. ທຸກໆມື້, ນົກເຄົ້າມັກຈະບິນອອກໄປຈັບຢູ່ເທິງກົກໝາກກອກ ແລ້ວກໍຮ້ອງຫາສ່ຽວຕົນວ່າ: “ເກັບກອກ! ເກັບກອກ!”

Ngày xửa ngày xưa kia, có con chim cú và con hoẵng sống chung trong một khu rừng. Hai con vật hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành vui vẻ vì chúng từng đi kiếm ăn cùng một lúc với nhau như gần tối. Hàng ngày, con cú bay ra đậu trên cây ô-liu và cất tiếng gọi: Hái cóc! Hái cóc!

ເມື່ອສ່ຽວຟານໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ, ກໍແລ່ນໄປເກັບກິນໝາກກອກນໍາສ່ຽວຂອງຕົນ, ພວກເຂົາດຳລົງ ຊິວິດຮ່ວມກັນແນວນັ້ນຢ່າງມີຄວາມສຸກມາເປັນເວລາດົນນານ.

Khi bạn thân hoẵng nghe được tiếng gọi như vậy, liền chạy đi hái quả cóc ăn cùng bạn thân của mình, họ sống với nhau hạnh phúc lâu dài.

ຕົກມາຮອດຄ້າຍຄໍໍ່າຂອງວັນໜຶ່ງ, ນົກເຄົ້າຄິດຢາກຢອກສ່ຽວຂອງຕົນເອງ. ມັນຈິ່ງບິນໄປ ຈັບກົກ ໜາກກອກແລ້ວຮ້ອງຫາສ່ຽວຂອງຕົນເໝືອນດັ່ງເຄີຍວ່າ “ເກັບກອກ! ເກັບກອກ!” ເມື່ອສ່ຽວຟານໄດ້ ຍິນແນວນັ້ນກໍແລ່ນໄປຫາກົກໝາກກອກຢ່າງໄວວາ. ພໍຟານແລ່ນໄປຮອດ, ນົກເຄົ້າກໍເລີຍຮ້ອງຂຶ້ນອີກວ່າ “ຫອກສັກ! ຫອກສັກ!”.

Mãi đến chiều tối của một ngày, Con chim cú tự mình nghĩ muốn trêu chọc bạn thân. Nó bay đi lấy quả cóc rồi gọi cho bạn thân của nó như thế luôn là: “Hái cóc! Hái cóc!” Khi bạn thân hoẵng nghe được như thế cũng chạy thật nhanh đến gốc cây cóc tìm quả. Khi hoẵng chạy đến, cú cũng hét lên là “Thương! Thương!”

ຟານໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍຄິດວ່າ: ສ່ຽວຕົນເອງເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າຢູ່ກ້ອງກົກໝາກກອກນັ້ນມີນາຍພານ ຈອບເອົາຫອກແທງຕົນຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈິ່ງຫັນຫຼັງແລ່ນອອກຈາກບ່ອນນັ້ນຢ່າງຟ້າວແບບໜີຕາຍ; ມັນໄດ້ແລ່ນຜ່າໄຮ່ບ່ອນໜຶ່ງທີ່ເປັນເປີ້ນພູຊັນ, ບັງເອີນຕີນຂອງມັນເລີຍໄປຕໍາສະດຸດເອົາໝາກໂຕນໜ່ວຍໜຶ່ງ, ໝາກໂຕ່ນຂາດຈາກເຄືອກິ້ງໄປຕໍາໝາກອຶ,

Khi Hoẵng nghe thấy điều đó cũng nghĩ là: Bạn cú đã nhắc mình rằng dưới gốc cây cóc có một người thợ săn đang cầm giáo và rình đâm mình. Vì vậy, nó mới quay lưng lại và chạy trốn khỏi đó vội vã như chết; Nó chạy qua một đám rẫy có một con dốc lớn, tình cờ chân vấp phải cả tấn trái cây, quả bí đứt ra lăn đâm vào quả bí đỏ,

ໝາກອຶຂາດຈາກເຄືອ ແລ້ວກິ້ງໄປຕໍາກົກໝາກງາ, ໝາກງາຫຼົ່ນຈາກຕົ້ນຕົກລົງຖືກຕາໄກ່ເຖື່ອນ, ໄກ່ເຖື່ອນເຈັບຕາແຮງ ກໍເຂີຍຊະເຂ່ຍຊາຍເລີຍເຂ່ຍໄປຖືກຂວຍມົດລິ້ນ ມົດລິ້ນບໍ່ມີເຮືອນຮັງກໍແຕກຊະແຕກຊາຍໄຕ່ໄປທົ່ວທີບເລີຍໄຕ່ໄປກັດສາຍບືງູ. ງູເຈັບຫຼາຍ ກໍເລີຍເລືອໄປທົ່ວທີບ ເລີຍໄປຕອດຄົນ.

quả bí đỏ đứt ra khỏi dây lăn tròn đâm vào cây mè, hạt mè từ trên cây rơi xuống mắt gà rừng, gà rừng đau mắt nặng phải dụi đi dụi lại đi đụng phải tổ kiến tổ kiến vở kiến không có nhà để ở bò đi khắp nơi cắt đứt dây rốn của rắn. Rắn đau quá bò đi khắp nơi cắn người.

ຄົນເຈັບຫຼາຍ ແຕ່ກໍບາຍຄໍງູມາໄດ້ເລີຍຖາມວ່າ:

Người đau quá cũng nắm cổ con rắn hỏi rằng:

ເປັນຫຍັງມຶງຈຶ່ງມາຕອດກູ? ກູບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງໃສ່ມຶງນາ?”

Sao mày cắn tao? Tao không làm gì mày mà?

“ຕອດແທ້ເພາະມົດລິ້ນມາປີ້ນສາຍບືຂ້ອຍ”.

“Bởi vì kiến đến cắn rốn tôi.”

ຄົນຈຶ່ງນໍາໄປຖາມມົດລີ້ນວ່າ:

Người mới đến hỏi kiến rằng:

“ມົດລີ້ນ! ເປັນຫຍັງມຶງຈຶ່ງໄປປີ້ນສາຍບືງູ?

“Kiến! Sao mày cắn rốn con rắn?”

“ກໍປີ້ນລະບໍ ເພາະໄກ່ມາເຂ່ຍຮັງຂ້ອຍ”.

“Ngược lại vì gà đến xới nhà tôi”.

ຄົນກໍນໍາໄປຖາມສັດທຸກໂຕທີ່ເວົ້າມານັ້ນ, ສຸດທ້າຍຈຶ່ງໄປຄາຢູ່ນຳນົກເຄົ້າກັບຟານ; ເມື່ອເຫັນວ່າ ບັນຫາທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນແມ່ນຍ້ອນນົກເຄົ້າ ກັບ ຟານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນເຮົາກໍເລີຍລົງໂທດນົກເຄົ້າດ້ວຍ ການບິດຄໍຂອງມັນປີ້ນຄືນທາງຫຼັງ ແລະ ເຫັນວ່າຟານເປັນຜູ້ແລ່ນໄປລ້າບໍ່ເບິ່ງໜ້າເບິ່ງຫຼັງ, ທັງເປັນຜູ້ຫາ ກິນກາງຄືນແຕ່ພັດບໍ່ມີຕາຍາມກາງຄືນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຂົາຈຶ່ງເອົາຕາໃຫ້ຕື່ມອີກ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ນົກເຄົ້າຈຶ່ງ ສາມາດປີ່ນໜ້າໄປຫຼັງໄດ້ ແລະ ຟານກໍຈຶ່ງມີຕາແທ້ ແລະ ຕາປອມມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.

Con người cũng đi hỏi tất cả các con vật, cuối cùng mới đi đến chim cú và hoẵng; Khi đó thấy rằng tất cả các vấn đề xảy ra là do chim cú và hoẵng. Vì thế, người ta trừng phạt con chim cú bằng cách vặn cổ nó về phía sau và hoẵng đang chạy đi mà không ngoảnh lại, Cả hai đều là thợ săn đêm nhưng không có tầm nhìn ban đêm. Vì thế, người ta đã cho nhiều mắt hơn. Nhờ vậy mà diều hâu có thể bay tới bay lui và hoẵng có mắt thật và mắt giả cho đến tận bây giờ.

Ngọc Sơn (biên dịch truyện kể Lào)

One thought on “LUYỆN NGHE VÀ ĐỌC TIẾNG LÀO QUA TRUYỆN KỂ: CHIM CÚ VÀ HOẴNG – ເລື່ອງ “ນົກເຄົ້າແມວ ແລະ ຟານ”

  1. ngocson says:

    Bài đọc được thể hiện qua giọng đọc của em Phutdavanh người Lào. Biên dịch câu chuyện Ngọc Sơn. Chúng tôi rất hi vọng Clip là bài học hữu ích dành cho những ai học tiếng Lào!
    Có ý kiến phản hồi xin bình luận tại đây!

Comments are closed.