Hội thoại: Tại phòng khám bệnh bằng tiếng Lào

Khi vào phòng khám, chúng ta trao đổi với Bác sĩ như thế nào? Những từ ngữ nào cần sử dụng? Và cách nói bằng tiếng Lào như thế nào cho phù hợp? Mời các bạn cùng tìm hiểu bài học “Hội thoại tại phòng khám” nhé!

ທໝ : ເຈົ້າເປັນຫຍັງ? chậu pên nhẳng? – Bạn thế nào?

ຄດ : ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ. ຢາກມາກວດເບິ່ງວ່າ ມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງ?khọi hụ xức bò xà bai. dạk ma cuột bầng và măn pên nhọn nhẳng? – Tôi cảm thấy không khỏe. Muốn đến kiểm tra xem là nó tại sao như vậy?

ທໝ : ເຈົ້າກິນເຂົ້າແຊບຢູ່ບໍ?chậu kín khậu sẹp dù bo? – Bạn ăn cơm có ngon không?

ຄດ: ບໍ່ແຊບປານໃດ.bò sẹp pan đây. – Không ngon lắm.

ທໝ : ເຊີນໄປຕຽງພຸ້ນ, ແກ້ເສື້ອອອກ! ເຈົ້າໄອບໍ?sơn pây tiêng phụn, k ẹ xựa oọk! chậu ây bo? – Bạn đến giường kia, cởi áo ra! Bạn có ho không?

ຄດ : ບໍ່ໄອ, ມີແຕ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ. ບາງຄັ້ງຄາວກໍເຈັບຫົວແດ່.bò ây, mi tè hụ xức mười. bang khặng khoao kọ chếp hủa đè. – Không ho, nhưng tôi cảm thấy mệt. Thỉnh thoảng một lát cũng đau đầu nữa.

ທໜ : ໂອ! ຄວາມດັນເລືອດຂອງເຈົ້າສູງກວ່າປົກກະຕິ, ຕາມທາມະດາແມ່ນ 11 / 7 ແຕ່ຂອງເຈົ້າ 14/ 8.Ô! khoảm đăn lượt khoỏng chậu sủng koà pốc ká tí, tam tha ma đa mèn síp ết/chết tè khoong chậu síp xì/ pẹt. – Ôi! Huyết áp của bạn cao hơn bình thường; theo bình thường là 11/7 nhưng của bạn 14/8.

ຄດ: ອັນອື່ນເດ, ມີຫຍັງອີກບໍ?ăn ừn đê, mi nhẳng ịc bo? – Còn gì nữa, còn gì nữa không?

ທໜ : ອັນອື່ນບໍ່ມີຫຍັງ, ລະບົບຫັນໃຈ, ລະບົບຖ່າຍເທດີໝົດ. – ăn ừn bò mi nhẳng, lá bôb hăn chây, lá bôb thài thê đi mốt. – Cái khác không có gì, hệ hô hấp, hệ bài tiết tốt hết.

ຄດ: ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?khọi khuôn hết neo đây? – Tôi nên làm thế nào?

ທໝ : ຂ້ອຍຈະຂຽນໃບສັ່ງຢາໃຫ້. ແຕ່ບັນຫາສຳຄັນ ເຈົ້າຕ້ອງພະຍາຍາມພັກຜ່ອນ ຫຼາຍໆ, ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ, ກິນຢາຕາມຂ້ອຍສັ່ງນີ້.khọi chá khiển bây xằng da hậy. tè băn hả xặm khăn chậu toọng phá nha nham phắc phòn lãi lãi, bò đừm lẩu, kín da tam khọi xằng nị. – Tôi sẽ viết đơn thuốc cho. Nhưng vấn đề quan trọng bạn phải nghỉ ngơi thật nhiều, không uống rượu, uống thuốc theo đơn này.

ຄດ: ຂອບໃຈ, ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນເທົ່າໃດ?khọp chây, khọi toọng đậy chài ngân thầu đây? – Cảm ơn, tôi phải trả tiền bao nhiêu?

ທໝ: ຈັກໜ້ອຍ ຂ້ອຍຈະຂຽນໃບບິນໃຫ້, ຄ່າກວດເທື່ອໜຶ່ງສິບຫ້າພັນກີບ. ສ່ວນຄ່າ ຢາຕ່າງຫາກ.chắc nọi khọi chá khiển bây bin hậy, khà kuot thừa nừng xíp hạ phăn kíp. xuồn khà da tàng hắc. – Một chút tôi sẽ viết hóa đơn cho, giá khám một lần 15 000 kíp. Phần giá thuốc tính riêng.

ຄດ : ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ຂ້ອຍຈ່າຍເງິນຢູ່ນີ້ເລີຍບໍ?bò pên nhẳng, khọi chài ngơn dù nị lơi bo? – Không có gì, tôi trả tiền ở đây luôn không?

ທໜ : ບໍ່, ໄປຈ່າຍໃຫ້ເລຂາພຸ້ນ. ລາວນັ່ງຢູ່ໂຕະນອກຫັ້ນ.bò, pây chài hậy lê khả phụn. lào nằng dù tố nooc hặn. – Không, đến trả cho thư ký. Cô ấy ngồi ở bàn đấy.

ຄດ : ຂອບໃຈ.khọp chây. – Cảm ơn.

Ngọc Sơn (biên soạn)