Hội thoại (ບົດສົນທະນາ): Gọi taxi và tham gia giao thông

Khi tham gia giao thông bằng phương tiện taxi hay các phương tiện giao thông khác chúng ta sẽ giao tiếp bằng tiếng Lào như thế nào? Bài hội thoại (ບົດສົນທະນາ – bốt xổn thá na) dưới đây sẽ giúp mọi người tự tin hơn khi di chuyển.

ໂທມັດເອີ້ນຕັກຊີໄປຫາສະຖານີລົດເມເພື່ອຈະໄປໂພນໂຮງ – Thô mắt ườn tắc si pây hả xá tha ni lốt mê phừa chá pây phôn hông – Thô Mát gọi Taxi đi đến trạm xe buýt để sẽ đi Phôn Thông

ທມ : ຕັກຊີ! ໄປໃນເມືອງບໍ? – Tắc si! pây nây mương bo? – Taxi! Đi trong huyện không?

ຕຊ : ໄປ. – pây – Đi

ທນ: ແຕ່ນີ້ໄປຫາສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າເອົາເທົ່າໃດ? – tè nị pây hả xá tha ni lốt mê tá lạt sậu âu thầu đẩy? – Từ đây đi đến trạm xe buýt lúc chợ sớm lấy bao nhiêu?

ຕຊ: ໄປຈັກຄົນ? – pây chắc khôn? – Đi mấy người?

ທມ: ຜູ້ດຽວ. – fụ điêu – 1 mình

ຕຊ: ສິບພັນກີບ. – xíp phăn kíp – 10 nghìn kíp

ທມ : ໂອ! ແພງໂພດ! ແປດພັນໄດ້ບໍ? – Ô! pheng phốt! pẹt phăn đậy bo? – Ô! Quá đắt! 8 nghìn được không?

ຕຊ : ກໍໄດ້, ໄປ! – kọ đậy, pây! – Cũng được, đi!

ທມ : ສະບາຍດີ, ລົດເມໄປໂພນໂຮງຈະອອກເວລາຈັກໂມງ? – xá bai đi, lốt mê pây phôn hông chá ooc vê la chắc mông? – Xin chào, Xe buýt đi Phôn Thông sẽ chạy lúc mấy giờ?

ພງ : ຖ້ຽວທີ່ໜຶ່ງອອກໄປແລ້ວ, ຖ້ຽວທີ່ສອງຈະອອກເວລາເກົ້າໂມງ. – thiệu thì nừng ooc pây lẹo, thiệu thì xoong chá ooc vê la kậu mông. – Chuyến xe thứ nhất đã đi rồi, chuyến thứ hai sẽ chạy lúc 9 giờ.

ທມ: ຂໍໂທດ! ບ່ອນຊື້ປີ້ຢູ່ໃສ? – khọ thột! bòn sự pị dù xẩy? – Xin lỗi! Chỗ mua vé ở đâu?

ພງ : ເຈົ້າໄປເຮືອນຫຼັງນັ້ນ ແລ້ວຈະເຫັນປ່າຍຂຽນວ່າ “ບ່ອນຂາຍປີ້” – chậu pây hươn lẳng nặn lẹo chá hển pài khiển và ” bòn khải pị” – Bạn đến nhà trước đó rồi sẽ thấy bảng hiệu ghi là “Chỗ bán vé”.

ທມ : ຂອບໃຈ, ໄປກ່ອນ. – khọp chây, pây kòn – cảm ơn, đi trước.

ພງ : ໄປດີ. – pây đi – Đi đi.

ທມ : ສະບາຍດີ, ຂໍຊື້ປີ້ແດ່ໜຶ່ງປີ້. – xá bai đi, khọ sự pị đè nừng pị. – Xin chào, Xin mua vé nhé một vé.

ພງ : ໄປໃສ? – pây xẩy? – Đi đâu?

ທມ : ໄປໂພນໂຮງ, ປີ້ໜຶ່ງເທົ່າໃດ? – pây phôn hông, pị nừng thầu đây? – Đi Phôn Thông, một vé bao nhiêu?

ພງ: ປີ້ລະຫ້າພັນກີບ. – pị lá hạ phăn kíp. – Mỗi vé 5 000 kíp

ທມ : ຂອບໃຈ, ໄປກ່ອນເດີ. – Khọp chây, pây kòn đơ. Cảm ơn, đi trước nhé.

ພງ : ໄປດີ – pây đi – Đi đi.

Ngọc Sơn (biên soạn)

Bài thơ: Taxi

Taxi taxi ! Đi vòng quanh thế giới

Bao nhiêu, bao nhiêu ?

5 đồng thôi em ơi !

Đắt thế, đắt thế ! 3 đồng thôi anh nhé !

Ô kê ô kê xin mời em lên xe !

Hết xăng hết xăng  xin mời em xuống xe !

Ô hay ô hay ! Anh này vô duyên ghê !…

(sưu tầm)