HỌC TIẾNG LÀO: Chuyến du lịch – ການທ່ອງທ່ຽວ – kan thoòng thiều

Khi đi du lịch, ngoài việc chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng cho chuyến đi, chúng ta cần phải có sự tìm hiểu trước nơi mình sẽ đến. Đất nước Lào có những tỉnh nào? Phương hướng sẽ đi tham quan,… Bài học hôm nay giúp chúng ta mở rộng vốn từ về Chuyến du lịch!

1. ຄໍາສັບ – khăm xắp – Từ vựng

ພາກເໜືອ – phak nửa – Miền bắc

ພາກກາງ – phak kang – Miền trung

ພາກໃຕ້ – phak tậy – Miền nam

ພາກຕາເວັນຕົກ – phak ta vên tốc – Hướng tây

ພາກຕາເວັນອອກ – phak ta vên oọk – Hướng đông

ຊາຍແດນ – sai đen – biên giới

ແຂວງ – khoẻng – tỉnh

ເມືອງ – mương – huyện

2. ບັນດາແຂວງຕ່າງໆໃນປະເທດລາວ – băn đa khoeng tàng tàng nây pạ thệt lao – Các tỉnh trong nước Lào.

ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ – khểt phí xệt sây xôm bun – Đặc khu Sây Xum Bun (nay là tỉnh Sây Xôm Bun)

ຄໍາມ່ວນ – khăm muồn – Khăm Muộn

ຈໍາປາສັກ – Chămpasak Chăm Pa Sak

ສະຫວັນນະເຂດ – xạ vẳn nạ khểt – Xa Văn Na Khệt

ສາລະວັນ – xa lạ văn – Xa la Văn

ເຊກອງ – sê koong – Sê Kông

ໄຊຍະບູລີ – sây nha bu li – Sây Nha Bu Li

ຊຽງຂວາງ – siêng khoảng – Siêng khoảng

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – na khon luổng viêng chăn – Thủ đô Viêng Chăn

ບໍລິຄໍາໄຊ – bo li khăm sây – Bô Li Khăm Sây

ບໍ່ແກ້ວ – bò kẹo – Bò Kẹo

ຜົ້ງສາລີ – phộng xa li – Phông Xa Li

ວຽງຈັນ – viêng chăn – Viêng Chăn

ຫົວພັນ – Hủa phăn – Hủa Phăn

ຫຼວງນໍາທາ – luông nặm tha – Luông Nặm Thà

ອຸດົມໄຊ – u đôm sây – U Đâm Sây

ຫຼວງພະບາງ – luổng pha bang – Luông Pha Bang

ອັດຕະປື – ắt tạ pư – At Ta Pư

3. ແລະສໍານວນ – lẹ xặm nuôn – và câu

ພວກທ່ານແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນ ຫຼືນັກທ່ອງທ່ຽວ? – phuộk thàn mèn khạ nạ phụ thèn lử năk thoòng thiều? Các ông là đoàn đại biểu hay du khách?

ທ່ານມາຮອດວຽງຈັນຈັກມື້ແລ້ວ? – thàn ma hót viêng chăn chắc mự lẹo? – Ông đã đến Viêng Chăn mấy ngày rồi?

ທ່ານຈະຢູ່ອີກຈັກມື້? – thàn chạ dù ik chắc mự? – Ông sẽ ở tiếp mấy ngày nữa?

ທ່ານຢາກໄປທ່ຽວທາງໃດ? – thàn dak pây thiều thang đây? – Ông muốn đi du lịch chỗ nào?

ຂ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ. – khọi mi khoảm xôn chây lãi. – Tôi có sự quan tâm nhiều/ Tôi thú vị lắm.

ຍາມໃດເພິ່ນເຮັດບຸນບັ້ງໄຟ? – nham đây phờn hết bun bặng fây? – Khi nào người ấy làm lễ bắn pháo hoa?

ຄ່າໂດຍສານແພງບໍ? – khà đôi xản pheng bo? – Giá phương tiện đi lại đắt không?

ພາຫະນະໄປມາສະດວກບໍ? – pha hả nạ pây ma xạ đọok bo? – Phương tiện đi lại có thuận tiện không?

ໄປກັບ ຫຼືໄປນອນແຮມຄືນ? – pây kăp lữ pây non hem khưn? – Đi trở lại hay ngủ ở đó?

ນີ້ແມ່ນທີ່ລະນຶກສຳລັບເຈົ້າ. – nị mèn thì lạ nứk xăm lắp chậu – Đây là quà kỉ niệm cho bạn.

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຢູ່ໃສ? – hạn khải khường thì lạ nứ k dù xẩy? – Cửa hàng bán đồ lưu niệm ở đâu?

Ngọc Sơn (biên soạn)