Học sinh được học vượt lớp phải đáp ứng điều kiện, quy định cụ thể ra sao?

Học sinh được học vượt lớp được quy định tại Luật Giáo dục và được cụ thể hóa trong Điều lệ trường học.

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định học sinh có phẩm chất và năng lực vượt trội được vượt lớp ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã có nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, qua nhiều trường hợp học vượt lớp thành công bước đầu đã chứng minh quy định cho học sinh được học vượt lớp thể hiện tính đúng đắn, tầm nhìn xa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học vượt lớp cũng được nhiều nước trên thế giới áp dụng.

Học sinh Đồng Tháp học vượt 2 lớp, thành tích vượt trội

Câu chuyện học sinh Lữ Hoài Thương, đang học lớp 5/3 trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm học vượt 2 lớp từ lớp 1 lên thẳng lớp 3 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được mọi người đặc biệt quan tâm.

Năm nay em học lớp 5/3, học vượt 2 lớp nhưng với những thành tích đã đạt được trong lớp 4, 5 nhưng đã chứng minh tính đúng đắn khi phụ huynh mạnh dạn đăng ký cho em học vượt 2 lớp và được nhà trường, cấp trên chấp thuận.

Em học vượt 2 lớp nhưng thành tích của em vô cùng đáng nể, các bạn dù lớn hơn em 2 tuổi cũng phải nể phục.

Dưới đây là thống kê một số thành tích ở lớp 4, 5 của em Thương khi học vượt 2 lớp.

Ảnh minh họa trên dongthap.edu.vn

Ở năm học lớp 4, em đã đạt các thành tích đáng kể sau: Giải Vàng Toán VioEdu Cấp Tỉnh lớp 4; Giải Vàng Toán Quốc Tế FMO Lớp 4; Giải Bạc Toán Quốc Tế PANGEA lớp 4; Giải Đồng Toán Quốc Tế IMOCSEA lớp 4; Giải Đồng Cuộc thi Toán Quốc Tế SASMO lớp 4; Giải Nhất Cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp thành phố; Giải Nhất Cuộc thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp thành phố.

Từ đầu năm học 2022 – 2023 đến tháng 11 năm 2022, ở lớp 5, em gặt hái nhiều thành công trong học tập như: Giải Vàng Toán Quốc Tế IMC Lớp 5-6; Giải Bạc Toán quốc tế ASMO lớp 5; Giải Bạc Toán Quốc Tế SEAMO lớp 5; Giải Nhì Chung kết Cuộc thi Toán Hoa Kỳ Mathnasium lớp 5 khu vực phía Nam; Giải cá nhân Ấn tượng tốt trong cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh” lớp 5 do thành phố Cao Lãnh tổ chức.

Ảnh minh họa trên dongthap.edu.vn

Đặc biệt, em tham gia chương trình Nhanh như chớp nhí và hoàn thành xuất sắc 10 câu hỏi mà Ban Tổ chức chương trình đưa ra. [1]

Với thành tích hiện tại đã cho thấy tính đúng đắn của việc học vượt lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mạnh dạn ban hành quy định rất đúng đắn về việc cho học sinh được học vượt.

Được biết gia đình học sinh Hoài Thương rất biết ơn quê hương Đồng Tháp đã nhìn thấy con, quyết định cho con học vượt lớp và chắc cũng biết ơn cấp trên đã ban hành quy định đúng về học vượt lớp.

Nếu không có quy định đúng của Bộ Giáo dục và Đào tạo em Thương và một số học sinh có năng lực vượt trội không được học vượt lớp, chính sách bồi dưỡng nhân tài sẽ khó đạt kết quả cao.

Hy vọng em Thương sẽ sớm tận dụng trí thông minh, năng lực vượt trội để tiếp tục phát huy, nếu tiếp tục thể hiện năng lực vượt trội của mình, có thể em cũng sẽ được vượt 1, 2 lớp khi học ở trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Và hy vọng, trong thời gian tới em sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học hoặc tiến sĩ ở độ tuổi nhỏ nhất ở nước ta.

Quy định việc học vượt lớp hiện nay theo Luật Giáo dục

Căn cứ Điều 28 Luật Giáo dục 2019 quy định về cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông như sau:

Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 05 năm học, từ lớp một đến hết lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm;

Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 04 năm học, từ lớp sáu đến hết lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp sáu là 11 tuổi và được tính theo năm;

Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm học, từ lớp mười đến hết lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp mười là 15 tuổi và được tính theo năm.

Trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

Học sinh học vượt lớp trong trường hợp phát triển sớm về trí tuệ;

Học sinh học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo Luật Giáo dục 2019, học sinh được học vượt lớp theo quy định ở trên nhưng học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Quy định học vượt lớp theo quy định của Điều lệ trường học

Theo Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT, Điều lệ trường tiểu học quy định trường hợp học vượt lớp như sau: học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Bên cạnh đó, tại Điều 33 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Theo đó, tại Điều lệ trường học cũng ban hành cụ thể gồm các bước để học sinh được học vượt lớp như sau:

Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

Hiệu trưởng thành lập Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau: đại diện của Lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học;

Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định (đối với học sinh tiểu học do Trưởng phòng giáo dục quyết định).

Như vậy, học sinh được học vượt lớp được quy định tại Luật Giáo dục và được cụ thể hóa trong Điều lệ trường học.

Người viết cho rằng, quy định học vượt là quy định đúng đắn, cần phát huy và nhân rộng trong thời gian tới, phát huy năng lực vượt trội, tiêu biểu của các em, bồi dưỡng và phát triển nhân tài.

Theo Giáo dục Việt Nam