Giáo viên được hưởng lợi nhiều khi tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Với quyết định tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng đã thể hiện rất lớn sự nỗ lực của Chính phủ luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động.

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng sẽ tăng lên 1.800.000 đồng/ tháng. Có 9 nhóm đối tượng là lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức…(trong đó có giáo viên) sẽ được hưởng chính sách này.

Mức tăng chung tương đương 20,8% nhưng giáo viên sẽ được hưởng lợi nhiều

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, công thức tính lương theo hệ số chuẩn được áp dụng như sau:

Mức lương hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Ví dụ, với viên chức loại A1 có hệ số lương là 3.0 thì số lương hiện hưởng sẽ là:

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1.490.000 đồng thì tiền lương của viên chức trên nhận được sẽ là 4.470.000 đồng/tháng.

Khi mức lương cơ sở 1.800.000 đồng từ ngày 1/7/2023 thì tiền lương của viên chức ấy sẽ là 5.400.000 đồng/tháng. Mức lương mới nhận được tăng khoảng 930.000 đồng/tháng.

Cách tính lương đối với giáo viên cũng áp dụng công thức tính lương chung là:

Mức lương hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Tuy nhiênmức lương giáo viên hiện nay bao gồm lương theo hệ số, mức phụ cấp ưu đãi được hưởng và mức phụ cấp thâm niên được hưởng.

Vì thế, khi tăng mức lương cơ sở, tổng số tiền lương của một giáo viên cũng sẽ được tăng khá nhiều so với nhiều ngành nghề khác.

Ví dụ, một giáo viên tiểu học A. hưởng hệ số lương 3.0, có 15% thâm niên, 35 % ưu đãi. Lương hiện hưởng (khi chưa tăng mức lương cơ sở) = 3.00 x 1.490.000 đồng x 15% (phụ cấp thâm niên) x 35% phụ cấp ưu đãi = 6.705.000 đồng.

Khi mức lương cơ sở 1.800.000 đồng từ ngày 1/7/2023 thì tiền lương của giáo viên A. sẽ là: 3.00 x 1.800.000 x 15% (phụ cấp thâm niên) x 35% phụ cấp ưu đãi = 8.100.000 đồng/tháng. Mức lương được nhận sẽ tăng khoảng 1.395.000 đồng/tháng.

Rõ ràng, cùng ở một hệ số lương như nhau, cùng tăng mức lương cơ sở giống nhau nhưng mức tăng của một giáo viên nhiều hơn một viên chức cùng hệ số khoảng 500 ngàn đồng.

Giáo viên có phần trăm thâm niên càng cao, lương tăng do mức lương cơ sở tăng sẽ càng nhiều.

Ví dụ: giáo viên B. đang nhận hệ số lương 4.98 x 1,490.000 x 35% (phụ cấp thâm niên) x 35% (phụ cấp ưu đãi) = 12.614.000 đồng/tháng.

Khi mức lương cơ sở tăng 1.800.000 thì tổng lương của giáo viên B. sẽ là: 4.98 x 1.800.000 x 35% (phụ cấp thâm niên) x 35% (phụ cấp ưu đãi) = 15.238.000 đồng/tháng, tăng so mức cũ là: 2.620.000 đồng/tháng.

Thế nhưng, một viên chức khác đang nhận hệ số lương 4.98 x 1,49= 7.420.000 đồng. Khi mức lương cơ sở tăng 1.800.000 sẽ nhận 4.98 x 1.800.000 = 8.964.000 và tăng 1.544.000 đồng, ít hơn giáo viên có cùng hệ số lương hơn 1 triệu đồng.

Tăng mức lương cơ sở mới là một sự nỗ lực lớn của Chính phủ

Trong bối cảnh thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới và các nước trong khu vực (trong đó có Việt Nam) mà đặc biệt ở các thành phố trọng điểm có những dấu hiệu khó khăn.

Thế nhưng, với quyết định tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng đã thể hiện rất lớn sự nỗ lực của Chính phủ luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động.

Việc tăng lương cơ sở lần này (mức tăng khá cao so với nhiều lần điều chỉnh trước đó), sẽ góp phần ổn định đời sống, tạo thêm nhiều động lực để người lao động yên tâm công tác, nỗ lực hơn với công việc của mình.

Trong đợt tăng mức lương cơ sở lần này, giáo viên là một trong những người được cải thiện đồng lương nhiều nhất. Ngoài việc sẽ giúp các thầy cô giáo nâng cao hơn chất lượng cuộc sống, nó còn góp phần giữ chân một bộ phận không nhỏ thầy cô từng muốn bỏ nghề vì thu nhập thấp hiện nay.

Theo Giáo dục Việt Nam/ Huy Phạm (chia sẻ)

KỸ NĂNG CẦN BIẾT – NỘI DUNG KHÔNG THỂ BỎ QUA