GIAO THÔNG VẬN TẢI – ການຄົມມະນາຄົມ

Những từ ngữ và câu nói tiếng Lào về giao thông vận tải – ການຄົມມະນາຄົມ – kan khôm má na khôm rất cần thiết với tất cả mọi người. Khi di chuyển đến bất kì nơi nào chúng ta cũng đều phải dùng.

Mời tất cả các bạn học viên cùng tìm hiểu nhé!

ຄໍາສັບ ແລະສໍານວນ – khặm xắp lé xặm nuôn – Từ và Câu

ຖະໜົນ – thá nôm – đường phố (đường có rải nhựa)

ທາງ – thang – đường đi

ທາງດິນ / ທາງບົກ – thang đín / thang bốc – đường đất / đường bộ

ທາງອາກາດ – thang a cạt – đường hàng không

ທາງນໍ້າ – thang nặm – đường thủy

ລົດ – lốt – xe cộ / cắt, giảm / vị (ngọt, mặn)

ລົດຖີບ – lốt thíp – xe đạp

ລົດສາມລໍ້ – lốt xảm lọ – xe ba bánh, xích lô

ລົດຈັກ – lốt chắc – xe máy (xe gắn máy)

ລົດເກັງ – lốt kêng – xe 4 chỗ (xe ôtô)

ລົດຕູ້ – lốt tụ – xe 7 chỗ, 12 chỗ, 15 chỗ (giống như cái tủ)

ລົດຕັກຊີ – lốt tắc si – xe tắc xi

ລົດເມ – lốt mê – xe buýt

ລົດຈໍາໂບ້ – lốt chặm bộ – xe chặm bô (người thủ đô Viêng Chăn thường gọi/ miền nam Lào gọi túc túc, có 3 bánh)

ລົດຕຸກໆ – lốt túc túc – xe túc túc

ລົດສອງແຖວ/ ລົດໂດຍສານ – lốt xoong thẻo/ lốt đôi xan – xe chỡ khách có hai dãy ghế dọc hai bên

ລົດຂົນສົ່ງ – lốt khôn xồng – xe tải

ລົດໄຟ – lốt fây – xe lửa, tàu hỏa

ເຮືອ – hưa – thuyền bè, ghe, tàu

ກໍາປັ່ນ – kặm pằn – Tàu

ເຮືອບິນ / ຍົນ – hưa bin / nhôn – tàu bay, máy bay / máy, động cơ

ສະໜາມບິນ / ເດີ່ນບິນ – xa nảm bin / đờn bin – sân bay / phi trường

ສະຖານີ – xá thả ni – trạm

ຊື່ / ໄປຊື່ – sừ / pây sừ – thẳng ngay/ đi thẳng

ຈອດ – chot – dừng, ngừng, thôi

ຢຸດ – dút – dừng, ngừng

ປີ້ – pị – vé, phiếu

ໄປສະນີ – pây xá ni – bưu điện

ໂທລະສັບ – thô lá xắp – điện thoại

ໂທລະເລກ – thô lá lếc – điện tín, điện báo

ໂທລະສານ – thô lá xan – fax

ສົງໂທລະສານ – xông thô lá xan – chuyển fax

ຈົດໝາຍ – chốt mãi – thư

ສະແຕມ – xá tem – tem thư

ຊອງຈົດໝາຍ – song chốt mãi – phong bì

ອິເມວ – i mêu – Email

ອິນເຕີແນັດ – in tơ nét – Internet

ສໍານວນ – xặm nuôn – Câu/ Những câu nói về giao thông vận tải

ໄປໃສ? – pây xẩy? – Đi đâu?

ໄປຫັ້ນໄປແນວໃດ? – pây hặn pây neo đẩy? – Đến đó đi như thế nào?

ແຕ່ໜີ້ໄປຫັ້ນໄກບໍ? – tè nỉ pây hặn kây bo? – Từ đây đi đến đó xa không?

ຂໍຊື້ປີ້……….. ແດ່ (ໜຶ່ງ / ສອງ…) ປີ້. – khọ sự pị …… đè (nừng/ xoong …) pị. – Xin mua vé ….. với (một/ hai …..) vé.

ຂ້ອຍຢາກໄປ …… – khọi dạc pây – Tôi muốn đi.

ຂ້ອຍຢາກ (ໂທ / ໂທລະສັບ) (ໄປ / ໄປຫາ) …………… – khọi dạc (thô/ thô lá xắp) (pây/ pây hả) – Tôi muốn ( gọi/ gọi điện thoại) (đi / đi đến) …..

ຂ້ອຍຢາກຝາກຈົດໝາຍ. – khọi dạc fac chốt mãi – Tôi muốn gửi một lá thư.

ມີ (ຊອງຈົດໝາຍ / ສະແຕມ) ບໍ? – mi (soong chốt mãi / xá tem) bo? – có (phong bì/ tem) không?

Ngọc Sơn (biên soạn)