GIẢI THÔNG MINH – TOÁN SỐ HỌC (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Tiếp theo Phần 1 – Giải bài toán Số học theo cách thông minh. KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời các em cùng đồng hành với 10 bài toán dưới đây. Các em có những suy luận đúng chứng tỏ căc em đã thông minh!

Nào mời các em cùng thực hành nhé!

BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN - PHẦN 2

Cách giải những bài toán này đã được chọn lọc, có nghĩa là giải theo cách ngắn gọn, giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu và phát triển tư duy Toán học ngay từ thời Tiểu học.

Hãy click chuột vào nút Start quiz để bắt đầu làm bài nào!

Hãy nhớ ấn nút Finish quiz để nộp bài sau khi các em hoàn thành bài tập nhé!

Bài 11 : Tìm số có ba chữ số. Biết rằng nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại ta được số mới lớn hơn số ban đầu 792 đơn vị.

Bài 12 : Cho số tự nhiên được viết bởi 3 chữ số liên tiếp từ bé đến lớn. Số này sẽ tăng bao nhiêu đơn vị nếu ta xếp các chữ số theo thứ tự ngược lại.

Bài 13 : Tìm số có 4 chữ số. Biết rằng nếu xóa đi chữ số ở hàng đơn vị và chữ số ở hàng chục thì số đó sẽ giảm 1188 đơn vị.

Bài 14 : Cho số có 4 chữ số, có chữ số ở hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì sẽ được số mới lớn hơn số đã cho 4059 đơn vị. Tìm số đã cho.

Bài 15 : Tìm số có 3 chữ số biết :

a) Chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

b) Chữ số hàng trăm trừ chữ số hàng chục được 5. Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 16 : Cho a, b, e là 3 chữ số liên tiếp và khác 0. Hãy viết tất cả các số tự nhiên có đủ 3 chữ số trên và xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 17 : Giữa hai số chẵn có 4 số lẻ liên tiếp. Hãy tìm hiệu của hai số chẵn đó.

Bài 18 : Hai số lẻ có tổng bằng 68, giữa chúng có 3 số chắn liên tiếp. Hãy tìm hai số đó.

Bài 19 : Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải một số có hai chữ số thì số đó sẽ thay đổi thế nào ?

Bài 20 : Nếu viết thêm một chủ số 3 vào bên trái một số có 2 chữ số thì số đó sẽ thay đổi như thế nào ?

GIẢI THÔNG MINH TOÁN SỐ HỌC (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE) – PHẦN 3 (Còn tiếp)

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT