Đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Chính phủ vừa có báo cáo gửi các Đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 134 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Liên quan đến dạy thêm học thêm, báo cáo của Chính phủ nhận định việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ở các địa phương hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, Bộ GD-ĐT tiếp tục đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đó là cơ sở để Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17, nhằm bảo đảm sự phù hợp, thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường của các địa phương và cơ sở giáo dục.  

Đánh giá về tình trạng dạy thêm, học thêm đang gây phản ứng trong dư luận, báo cáo cho rằng nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này là mức thu nhập thấp, khiến một bộ phận giáo viên phải tham gia dạy thêm. Ngoài ra, vì cơ sở pháp lý chưa đầy đủ nên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm tại các địa phương chưa chặt chẽ; việc xử lý bất cập của hoạt động này chưa kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội chưa vào cuộc quyết liệt nên hiệu quả quản lý không cao. Thậm chí, còn tình trạng bệnh thành tích từ phía gia đình nên ép con em đi học. 

Báo cáo cho biết Chính phủ đã đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sau khi hoạt động dạy thêm học thêm được đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm bảo đảm phù hợp, thuận lợi. 

Các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các hoạt động dạy thêm, học thêm trái quy định. Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các địa phương về hoạt động này.

Theo Báo Phụ nữ