Dữ liệu cá nhân và những vấn đề cần lưu ý

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

Dữ liệu cá nhân có những loại nào?

Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

– Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

– Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích

– Giới tính;

– Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

– Quốc tịch;

– Hình ảnh của cá nhân;

– Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

– Tình trạng hôn nhân;

– Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

– Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

– Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

– Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

– Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

– Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

– Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

– Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

– Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

– Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

– Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

– Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

– Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có

biện pháp bảo mật cần thiết.

Những hành vi nào bị nghiêm cấm?

1/ Xử lý dữ liệu cá nhân trái với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2/ Xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3/ Xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

4/ Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan có thẩm quyền.

5/ Lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để vi phạm pháp luật.

Vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ bị xử lý như thế nào?

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định.

Xử lý hành chính

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo một trong các điều sau: Điều 84 (Vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân), Điều 85 (Vi phạm quy định về cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân), Điều 86 (Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng)… của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính Phủ.

Xử lý hình sự

Hành vi mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 (Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông) Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Qua đó, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đồng Tháp số hotline: 0978.620.105 hoặc trang Zalo Official Account, Fanpage Facebook “Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp” để được hướng dẫn, xử lý.

Zalo
Hình ảnh:  Mã QR Code Kênh Zalo và Facebook của Phòng An ninh mạng

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp

KỸ NĂNG CẦN BIẾT – NỘI DUNG KHÔNG THỂ BỎ QUA