Địa chỉ Website các cơ quan nhà nước Lào

Theo chính sách hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước, các Website chính thức của các ban bộ ngành chính quyền Lào đã có những thay đổi rõ rệt về chất lượng và hiệu quả.

Các bộ, ngành địa phương sử dụng Website làm phương tiện cung cấp thông tin, đối thoại với người dân là công việc vô cùng cần thiết trong thời đại phát triển công nghệ thông tin như hiện nay.

Có thể nói, các Website cơ quan nhà nước Lào đã có bước chuyển mình rất đáng kể từ thời điểm mở ra cho ” bằng anh bằng em” với nội dung sơ xài, thiết kế yếu và độ ổn định không cao. Đến nay  cổng thông tin điện tử các bộ, ban ngành đều có chất lượng khá tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân một cách nhanh chóng.

Đối với người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Lào, thông tin cơ chế, chính sách từ các trang tin chính thức của nhà nước Lào có giá trị rất lớn, đảm bảo tính kịp thời và thiết thực cao.

Cổng thông tin điện tử chính thức của các Bộ, ban ngành chính quyền Lào

Quốc hội –http://www.na.gov.la/

Bộ Nông- Lâm –http://www.maf.gov.la/

Bộ Giáo dục và Thể thao –http://www.moes.gov.la/

Bộ Năng lượng và Mỏ –https://mem.gov.la/

Bộ Tài chính –http://www.mof.gov.la/

Cục Thuế –http://tax.gov.la/

Cục Hải quan –http://www.laocustoms.laopdr.net/

Kho bạc nhà nước –http://treasury.gov.la/

Trung tâm thông tin thương mại Lào https://www.laotradeportal.gov.la/

Bộ Ngoại giao –http://www.mofa.gov.la/

Bộ Công thương –http://www.moic.gov.la/

Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch –https://www.micat.gov.la/

Bộ Tư pháp –https://www.moj.gov.la/

Công văn chính phủ –http://laoofficialgazette.gov.la/

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội –http://www.molsw.gov.la/

Quỹ bảo trợ xã hội Quốc gia –https://www.nssf.gov.la/

Bộ Quốc phòng –https://www.mod.gov.la/

Bộ Kế hoạch và Đầu tư –http://www.investlaos.gov.la/la/

Bộ Y tế –http://moh.gov.la/index.php/lo-la/

Cục Thực phẩm và Dược phẩm –http://www.fdd.gov.la/

Bộ An ninh –http://www.laosecurity.gov.la/

Bộ Công chính và Vận tải –http://www.mpwt.gov.la/lo/

Bộ Nội vụ –http://www.moha.gov.la/

Bộ Khoa học và Công nghệ –https://www.most.gov.la/

Bộ Tài nguyên và Môi trường –http://www.monre.gov.la/home/

Cục Khí tượng và Thủy Văn –https://www.facebook.com/dmh.gov.la/

Bộ Bưu chính viễn thông và Truyền thông –http://www.mpt.gov.la/

Văn phòng Chính phủ –http://laogov.gov.la/

Ngân hàng Trung ương Lào –https://www.bol.gov.la/

Tổng Cục thống kê Quốc gia –https://www.lsb.gov.la/lo/

Thanh tra chính phủ –http://www.sao.gov.la/

Tòa án nhân dân tối cao –http://www.peoplecourt.gov.la/index.php/la/

Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào –http://lpryu.gov.la/

Theo: Tạp chí Lào-Việt