Đi tù có được hưởng lương hưu không? Loạt quan chức vừa dính án liệu có được hưởng lương hưu?

Thông thường người đang chấp hành hình phạt tù sẽ bị tước quyền công dân, vì vậy nhiều người đặt câu hỏi những người bị đi tù có được hưởng lương hưu hay không?

Trước năm 2016, người đi tù không được hưởng lương hưu, nhưng từ năm 2016, người đi tù mà có đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì vẫn được hưởng lương hưu. Tuy nhiên người trực tiếp nhận sẽ là người được ủy quyền nhận thay người đang chấp hành án phạt tù.

Trước đây, theo khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2006, người lao động phải chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, đồng thời khi mãn hạn tù, người lao động cũng không được truy lĩnh số tiền lương hưu bị tạm dừng chi trả trong thời gian bị phạt tù.

Tuy nhiên, quy định này được đánh giá là không phù hợp với ý nghĩa của BHXH trong việc đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. Với ý nghĩa đó thì người lao động đóng BHXH phải được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện chứ không nên cắt lương hưu của họ trong thời gian bị phạt tù.

Khắc phục điều này, khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) đã điều chỉnh lại các trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu như sau:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 01/01/2016, người lao động dù phải lĩnh án tù không thuộc 3 trường hợp trên thì vẫn được giải quyết chi trả lương hưu hàng tháng.

Tuy nhiên, với những người hưởng lương hưu mà bị tạm dừng hưởng do bị phạt tù trước năm 2016 thì vẫn áp dụng theo quy định trước đó là Luật BHXH năm 2006. Như vậy, những người đi tù trước 2016 sẽ tiếp tục bị tạm dừng hưởng lương hưu cho đến khi chấp hành xong hình phạt tù. Đồng thời, người này cũng sẽ bị cắt luôn số tiền tương ứng với khoản lương hưu bị tạm dừng trong thời gian đi tù.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, người lao động sẽ được tiếp tục giải quyết chi trả lương hưu hằng tháng theo quy định.

Loạt quan chức vừa dính án thì hưởng lương hưu thế nào?

Dù là quan chức hay dân thường, miễn là đóng BHXH đủ số năm tối thiểu (nam đủ 20 năm, nữ đủ 15 năm) thì đều được hưởng lương hưu trong lúc phải chấp hành án tù, do thời điểm hiện tại tất cả những người chấp hành án tù đều được áp dụng luật BHXH mới.

Theo Home