Đất sào, kích thước của sào đất, cách quy đổi!

Diện tích đất trồng trọt, chăn nuôi Việt Nam rất lớn nên người dân không thể sử dụng một đơn vị duy nhất. Sào là đơn vị đo diện tích của một khu đất, thửa đất. Đất sào chính là đất nông nghiệp.

Sào là diện tích mà người nông dân dùng để đo diện tích đất canh tác như lúa, hoa màu, các loại cây lương thực hoặc diện tích đất đai mà người nông dân sở hữu hay được Nhà nước ban tặng.

Vậy 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông. Theo quy ước về diện tích đất nông nghiệp thì:

1 sào Bắc Bộ = 360m2

1 sào Trung Bộ (Tây Nguyên) = 497m2

1 sào Nam Bộ hay 1 công đất tầm nhỏ = 1000m2

Tuy nhiên, tại các tỉnh Nam Bộ, đơn vị sào ít được sử dụng mà thay vào đó họ dùng đơn vị công đất. 1 công đất được hiểu là sào Nam Bộ. Nếu công tầm nhỏ thì tương đương với 1000m2, công tầm lớn là 1296m2.

1 sào bằng bao nhiêu thước?

Cũng tương tự như trên, để biết 1 sào bao nhiêu thước cần dựa vào cách tính sào của từng vùng miền, theo đó:

1 thước Bắc Bộ = 24m2, quy đổi ra ta được 1 sào Bắc Bộ = 15 thước = 360m2

1 thước Trung Bộ = 33.33m2, quy đổi ra ta được 1 sào Trung Bộ = 15 thước = 499.95m2

1 sào bằng bao nhiêu mẫu?

Cách quy đổi sào ra mẫu cũng tùy thuộc vào từng miền. Nhưng theo tiêu chuẩn chính thức thì:

1 sào = 1/10 công = 1/100 mẫu

Sào Bắc Bộ: 1 sào = 360m2, hay 1 mẫu = 10 sào = 3600m2

Sào Trung Bộ: 1 sào = 497m2, hay 1 mẫu = 10 sào = 4999,5m2

Sào Nam Bộ (công): 1 công = 1000m2, hay 1 mẫu = 10 công = 12960m2

1 sào bằng bao nhiêu công đất?

Như đã chia sẻ ở trên, người Nam Bộ ít sử dụng sào mà thay vào đó họ hay dùng công đất để tính hay còn gọi là sào Nam Bộ, sào miền Tây. Thông thường quy đổi 1 sào Nam Bộ bằng:

1 sào =  1 công = 1000m2 (công tầm nhỏ)

1 sào bằng bao nhiêu ha?

Quy chuẩn quốc tế quy định 1ha = 10.000m2 nên

1 sào Bắc Bộ = 0,036 ha

1 sào Trung Bộ = 0.049995 ha

1 sào Nam Bộ = 1 công lớn = 0.1296 ha

Có thể nói, quy ước về sào ở các vùng miền khác nhau sẽ khác nhau. Cho nên nếu có dự định đổi sào ra các đơn vị khác, bạn phải nắm rõ sào đất là gì, công đất là gì. Không thể áp dụng sào Bắc Bộ cho Trung Bộ hay Nam Bộ.

Ngoc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIÊT