CÁCH GIẢI THÔNG MINH VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Số và chữ số là kiến thức nền tảng dành cho học sinh Tiểu học. Kiến thức cơ bản này rất quan trọng vì là cơ sở vững chắc để học tập, khám phá các kiến thức toán học ở các cấp cao hơn.

Bài Toán số học có nhiều cách giải. Trong phần 1 này chúng tôi lựa chọn cách giải suy luận để giúp các em phát triển tư duy một cách tốt nhất, có thể xem là những cách giải thông minh.

Mời các em cùng thực hành!

BÀI 1: Viết các số gồm:

a) 6 nghìn 27 chục và 9 đơn vị

b) 238 trăm 42 chục và 58 đơn vị

c) a nghìn b chục và c đơn vị

Bài 2 : Phân tích các số sau đây thành tổng của nghìn, chục và đơn vị

a) 3468
b) 25673
c) abed

Bài 3: Cho bốn chữ số 2, 3, 4, là

a) Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên.
b) Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên. Hãy viết tất cả các số đó.

Bài 4: Cho bốn chữ số 0, 3, 6, 9 1

a) Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết tử 4 chữ số trên.
b) Tìm số lớn nhất số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên.

Bài 5: Tìm số tự nhiên ab, biết rằng ab + ba = 66

Bài 6 : Tìm số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm một chữ số 3 vào bên trái số đó thì được số mới lớn gấp 13 lần số ban đầu.

Bài 7 : Tìm số có hai chữ số. Biết rằng nếu xóa đi chữ số ở hàng đơn vị thì số đó giảm đi 13 lần

Bài 8 : Tìm số có hai chữ số, biết tổng của hai chữ số kém số đó 9 lần

Bài 9 : Tìm số có 3 chữ số. Biết rằng nếu ta xóa đi chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 7 lần.

Bài 10 : Tìm số có 3 chữ số. Biết rằng nếu ta viết thêm một chữ số 3 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm 2217 đơn vị.

BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN - PHẦN 1

Dưới đây là 5 bài tập giúp các em nắm vững hơn kiến thức về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.

Cách giải những bài toán này đã được chọn lọc, có nghĩa là giải theo cách ngắn gọn, giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu và phát triển tư duy Toán học ngay từ thời Tiểu học.

Hãy click chuột vào nút Start quiz để bắt đầu làm bài nào!

Hãy nhớ ấn nút Finish quiz để nộp bài sau khi các em hoàn thành bài tập nhé!

Hãy đón xem cách giải những bài toán sau:

Bài 11 : Tìm số có ba chữ số. Biết rằng nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại ta được số mới lớn hơn số ban đầu 792 đơn vị.

Bài 12 : Cho số tự nhiên được viết bởi 3 chữ số liên tiếp từ bé đến lớn. Số này sẽ tăng bao nhiêu đơn vị nếu ta xếp các chữ số theo thứ tự ngược lại.

Bài 13 : Tìm số có 4 chữ số. Biết rằng nếu xóa đi chữ số ở hàng đơn vị và chữ số ở hàng chục thì số đó sẽ giảm 1188 đơn vị.

Bài 14 : Cho số có 4 chữ số, có chữ số ở hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì sẽ được số mới lớn hơn số đã cho 4059 đơn vị. Tìm số đã cho.

Bài 15 : Tìm số có 3 chữ số biết :

a) Chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục; chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

b) Chữ số hàng trăm trừ chữ số hàng chục được t. Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 16 : Cho a, b, e là 3 chữ số liên tiếp và khác 0. Hãy viết tất cả các số tự nhiên có đủ 3 chữ số trên và xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 17 : Giữa hai số chẵn có 4 số lẻ liên tiếp. Hãy tìm hiệu của hai số chẵn đó.

Bài 18 : Hai số lẻ có tổng bằng 68, giữa chúng có 3 số chắn liên tiếp. Hãy tìm hai số đó.

Bài 19 : Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải một số có hai chữ số thì số đó sẽ thay đổi thế nào ?

Bài 20 : Nếu viết thêm một chủ số 3 vào bên trái một số có 2 chữ số thì số đó sẽ thay đổi như thế nào ?

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT